top of page

Videos

Tara magsimula na tayo!

Making Collage Layouts in Photoshop (Tagalog Tutorial)

Making Collage Layouts in Photoshop (Tagalog Tutorial)

Ang Video na ito ay para sa mga baguhan sa design at interesado matuto ng Photoshop. Ang mga tools na gagamitin natin para dito at ang move, scale at rotate. Gamit ang mga tools na ito, magdedesign tayo ng isang Creative Collage.

Paano gumawa ng Video gamit ang Powerpoint

Paano gumawa ng Video gamit ang Powerpoint

In this video, aalamin natin kung papaano gumawa ng instructional videos sa youtube gamit lang ang Microsoft Powerpoint.

Basic Digital Backgrounds and Compositing

Basic Digital Backgrounds and Compositing

Sa video na ito, aalamin natin kung papaano gumawa ng basic digital backgrounds or digital matte painting.

bottom of page