top of page

Making Collage Layouts in Photoshop (Tagalog Tutorial)

Ang Video na ito ay para sa mga baguhan sa design at interesado matuto ng Photoshop. Ang mga tools na gagamitin natin para dito at ang move, scale at rotate. Gamit ang mga tools na ito, magdedesign tayo ng isang Creative Collage.

bottom of page